Onze historie

Drie familiale bedrijven samen

De hoekstenen van Vepymo zijn de familiale bedrijven Destrooper, Moonen en Pyfferoen, drie families die reeds decennia lang actief zijn in de legkippensector. Hierdoor beschikken wij over de nodige ervaring op het vlak van broeden, opfokken en houden van legkippen; een ervaring die ook graag wordt gedeeld met de klanten.

Familie Destrooper

Het was 1952 toen Walter Destrooper, als zoon van een industriële koekjesfabrikant met zijn kersverse echtgenote verhuisde vanuit West-Vlaanderen naar Kalmthout waar broeierij “Kempenland” zich bevond. Deze broeierij (toenmalige capaciteit 8.500 broedeieren per 3 weken) met annex een kippenkwekerij werd door de vraag naar geselecteerde rassen vlug te klein en werd steeds verder uitgebreid. In 1973 werd broeierij De Kroon in Merksplas overgenomen en is Marc Destrooper in het bedrijf gekomen. Ook de broers Carl en Jan konden aan de passie niet weerstaan en hebben hun intrede gedaan in 1985.

Familie Pyfferoen

Kippen en eieren is een rode draad doorheen de familie Pyfferoen. Eind de jaren 1800 was Adolf Pyfferoen reeds eierhandelaar in Hertsberge. Nadien is dit verdergezet door zijn zoon Louis. De broedactiviteit is er kort na de 2° wereldoorlog bijgekomen door de zonen van Louis, namelijk Willy en Adolf. Tot op vandaag zijn Hans, zoon van Willy en Louis zoon van Adolf nog steeds actief in de legkippensector.

Familie Moonen

In 1950 startte Jef Moonen met een mengvoederbedrijf en een broeierij in het centrum van Poppel. Zijn zoon Stan nam het mengvoederbedrijf over terwijl zijn andere zoon Frans in 1954 de broeierijactiviteit verder zette. Broeierij Moonen specialiseerde zich in het broeden van zowel legkippen als slachtkippen. Dirk Moonen, zoon van Frans Moonen, werd ook door de pluimveemicrobe gebeten en trad in 1980 in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Dirk is momenteel nog steeds zaakvoerder.

Vepymo vandaag de dag

Vepymo heeft als broederij en opfokorganisatie een groot aandeel in België en Nederland en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een trouwe partner voor de legkippensector.

Sinds 2021 is Vepymo de preferred partner van Hendrix Genetics layers, waardoor de samenwerking op het gebied van fokkerij en distributie van Dekalb, Bovans en ISA verder verstevigd is. Hendrix Genetics heeft wereldwijd een leidende positie in de fokkerij van leghennen van vooraanstaande merken in 7 moderne fokcentra in Nederland, Frankrijk en Canada. Het fokbedrijf draagt bij aan de duurzame en winstgevende productie van eieren door continue verbetering van de kwaliteit van de eieren en de legprestatie van de leghennen.